2012/06/20

Atalante

Atalante är en scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella tillåts och uppmuntras.

Atalante är en fri scen för samtida konst som ligger på Övre Husargatan i Göteborg. Atalante grundades 1987 av dansgruppen Rubicon och scenen hette då Unga Atalante. Idag ligger fokus främst på dans men Atalante har även ett utbud av musik, film, teater, bildkonst, ljudkonst och litteratur.