Välkommen till Teaterunionen – Swedish ITI!

Vi är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten.

Teaterunionen är svensk medlem i International Theatre Institute. ITI är en icke-statlig organisation med närmare 100 nationella centra i hela världen.

Scenkonstbiennalen är Sveriges största festival och branschmöte för scenkonst. Läs mer
Swedstage är en showcasefestival med syfte att presentera svenska produktioner för en internationell marknad. Läs mer
I Scendatabasen dokumenteras sökbar information om den professionella scenkonsten i Sverige. Läs mer